กิจกรรมผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

 • ระเบียบว่าด้วยการประชาสัมพันธ์2564
 • ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้างและราคากลางกองทัพเรือ
 • ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ
 • ร้องสลก
 • ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทร.
 • ร้องทุกข์
 • แจ้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 • กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ
 • คู่มือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทร.
 • แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี สลก.ทร.
 • แนวทางการปฏิบัติและภารกิจของนายธงและผู้ช่วยนายธง
 • ระเบียบว่าด้วยการให้ข่าวของทางราชการ
 • Q&A
 • No Gift Policy สลก.ทร.
 • ปปช