เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๗

Release Date : 10-04-2024 00:00:00
เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๗

พลเรือตรี วีรุดม ม่วงจีน เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีข้าราชการสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือร่วมพิธี พร้อมรับพรปีใหม่ไทยจากเลขานุการกองทัพเรือ ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการผู้บัญชาการทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗
 
การจัดพิธีในวันนี้ นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือแล้ว ยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในเทศกาลสงกรานต์ และเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย