รองเลขานุการกองทัพเรือมอบถุงเท้าดำให้แก่พลทหารประจำการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

Release Date : 26-03-2024 00:00:00
รองเลขานุการกองทัพเรือมอบถุงเท้าดำให้แก่พลทหารประจำการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

นาวาเอก เอกชัย สุวรรณโณ รองเลขานุการกองทัพเรือ มอบถุงเท้าดำให้แก่พลทหารประจำการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ คนละ ๒ คู่ จำนวน ๓๖ นาย ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตที่ดี  ณ บริเวณหน้าอาคารกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗