ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสครบรอบ ๖๙ ปีสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

Release Date : 02-02-2024 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสครบรอบ ๖๙ ปีสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

พลเรือเอก อะดุง  พันธ์เอี่ยม  ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ครบรอบปีที่ ๖๙ โดยมีพระธรรมวชิรเมธี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ อดีตเลขานุการกองทัพเรือ ผู้แทนจากหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ รวมทั้งผู้แทนจากเหล่าทัพ ตลอดจนกำลังพลของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี ฯ ณ ห้องจัดแสดงของที่ระลึก ผู้บัญชาการทหารเรือ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ก่อนหน้านี้ในช่วงเช้า พลเรือตรี วีรุดม  ม่วงจีน เลขานุการกองทัพเรือ ได้นำกำลังพลสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบรมราชานุเสาวรีย์ รวมถึงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพระราชวังเดิม เพื่อความเป็นสิริมงคล

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ (สลก.ทร.) ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘ ซึ่งสถาปนาพร้อมกับกองกิจการทหารเรือ โดยในเริ่มแรกสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือมีชื่อเรียกหลายลักษณะ ซึ่งแปรผันตามหน้าที่ในยุคสมัยที่แตกต่างกัน เช่น กรมปลัดทหารเรือ หรือสภากองทัพเรือ เป็นต้น ต่อมาได้มีการปรับปรุงหน้าที่ของข้าราชการกองทัพเรือในส่วนกระทรวงกลาโหม จึงได้จัดตั้งสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘

ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพเรือ ซึ่งมีภารกิจและหน้าที่คือ ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ และงานธุรการให้กับผู้บัญชาการทหารเรือ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือมอบหมาย ตลอดจนช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย