รองเลขานุการกองทัพเรือนำคณะร่วมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์กองทัพบก เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๖๖

Release Date : 25-01-2024 00:00:00
รองเลขานุการกองทัพเรือนำคณะร่วมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์กองทัพบก เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๖๖

นาวาเอก เอกชัย สุขวรรณโณ รองเลขานุการกองทัพเรือ และข้าราชการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์กองทัพบก หรือ ช่อง ๕ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๖๖ โดยมี พลเอก นิรันดร ศรีคชา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗