รองเลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

Release Date : 31-10-2023 00:00:00
รองเลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

นาวาเอก รัชดา ซึ้งถาวร รองเลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ที่ครบกำหนดปลดเป็นกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ณ ห้องแสดงของที่ระลึกผู้บัญชาการทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖