พิธีรับ - ส่งหน้าที่ เลขานุการกองทัพเรือ

Release Date : 29-09-2023 00:00:00
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ เลขานุการกองทัพเรือ

พลเรือตรี อนุวัต ดาผิวดี ส่งมอบหน้าที่เลขานุการกองทัพเรือให้กับ พลเรือตรี วีรุดม ม่วงจีน ณ ห้องแสดงของที่ระลึกผู้บัญชาการทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖