เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

Release Date : 26-07-2023 00:00:00
เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

พลเรือตรี อนุวัต ดาผิวดี เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ สังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ณ ห้องแสดงของที่ระลึกผู้บัญชาการทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖