เลขานุการกองทัพเรือนำกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 07-07-2023 00:00:00
เลขานุการกองทัพเรือนำกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖

พลเรือตรี อนุวัต ดาผิวดี เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

โดยมี ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร จัดกิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค และเวชภัณฑ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจกันในการประกอบกิจกรรมสาธารณะ ดูแลและรักษาสิ่งสาธารณประโยชน์ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกจิตอาสาในการเสียสละ เอื้อเฟื้อ และมีน้ำใจต่อกัน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ทั้งนี้ การดำเนินการทำจิตอาสาพัฒนา เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ในการดำเนินการ จิตอาสาพัฒนาทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในการร่วมแรงร่วมใจพัฒนา บ้าน วัด โรงเรียน (บ ว ร) ซึ่ง สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง