ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ และข้าราชการกองประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีแก่หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ ๗๓

Release Date : 23-06-2023 00:00:00
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ และข้าราชการกองประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีแก่หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ ๗๓

นาวาเอก พันณรงค์ ยุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ และข้าราชการกองประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีแก่หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ ๗๓ โดยมี นาย วิโรจน์ วัฒนธาดากุล บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ณ บริษัท สยามรัฐ จำกัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖