ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ในโอกาสก้าวขึ้นสู่ปีที่ ๙๐

Release Date : 03-05-2023 00:00:00
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ในโอกาสก้าวขึ้นสู่ปีที่ ๙๐

นาวาเอก พันณรงค์ ยุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ และข้าราชการกองประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ในโอกาสก้าวขึ้นสู่ปีที่ ๙๐ โดยมี นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖