เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 11-04-2023 00:00:00
เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๖

พลเรือตรี อนุวัต ดาผิวดี เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องแสดงของที่ระลึกผู้บัญชาการทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖