เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

Release Date : 07-04-2023 00:00:00
เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

พลเรือตรี อนุวัต ดาผิวดี เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ณ ห้องแสดงของที่ระลึกผู้บัญชาการทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

รูปภาพที่เกียวข้อง
เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง