รองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ นำข้าราชการร่วมแสดงความยินดีกับสถานีข่าว Top News เนื่องในวันก่อตั้งสถานีครบ ๒ ปี

Release Date : 01-02-2023 00:00:00
รองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ นำข้าราชการร่วมแสดงความยินดีกับสถานีข่าว Top News เนื่องในวันก่อตั้งสถานีครบ ๒ ปี

นาวาเอก สัมนา พุดตาล รองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ และข้าราชการ กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีข่าว Top News เนื่องในวันก่อตั้งสถานี ครบ ๒ ปี และก้าวขึ้นสู่ปีที่ ๓ โดยมี นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จำกัด นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ พร้อมคณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่สถานีข่าว ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จำกัด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖