เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่นายทหารประทวน สังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

Release Date : 26-10-2022 00:00:00
เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่นายทหารประทวน สังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

พลเรือตรี อนุวัต ดาผิวดี เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศพร้อมให้โอวาทแก่นายทหารประทวน สังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือที่ได้รับการเลื่อนยศ จำนวน ๓ นาย โดยมี นาวาเอก วสันต์ ไตรจิต รองเลขานุการกองทัพเรือ นาวาเอก ประภุตว์ ม่วงมิ่งสุข ฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ นาวาเอก ณัฐพงศ์ พรรณรายน์ ผู้อำนวยการกองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ และ ว่าที่ นาวาเอก สัมนา พุดตาล รองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องแสดงของที่ระลึกผู้บัญชาการทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

รูปภาพที่เกียวข้อง
เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่นายทหารประทวน สังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง