รองเลขานุการกองทัพเรือร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ ๓๔ ปี

Release Date : 11-07-2022 00:00:00
รองเลขานุการกองทัพเรือร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ ๓๔ ปี

นาวาเอก รัฐศักดิ์ รักชื่น รองเลขานุการกองทัพเรือ และข้าราชการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ ๓๔ ปี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ (NBT) แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕