เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Release Date : 01-07-2022 00:00:00
เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 พลเรือตรี อนุวัต ดาผิวดี เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด โดยมีกำลังพลจิตอาสาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ร่วมกิจกรรม ฯ ณ บริเวณลานหน้าพญายักษ์ (วัดแจ้ง) ริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕