ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือร่วมแสดงความยินดีกับ เนชั่น ทีวี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๒ ปี

Release Date : 01-06-2022 00:00:00
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือร่วมแสดงความยินดีกับ เนชั่น ทีวี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๒ ปี

นาวาเอก ปารัช รัตนไชยพันธ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ (กปส.สลก.ทร.) พร้อมข้าราชการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมชาย มีเสน รองประธานกรรมการบริหาร และนายมารุต อรรถไกวัลวที ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๒ ปี เนชั่น ทีวี ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น ๑ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕