ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ข่าวสดเนื่องในโอกาสก้าวขึ้นสู่ปีที่ ๓๒

Release Date : 08-04-2022 00:00:00
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ข่าวสดเนื่องในโอกาสก้าวขึ้นสู่ปีที่ ๓๒

นาวาเอก ปารัช รัตนไชยพันธ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ (กปส.สลก.ทร.) พร้อมข้าราชการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุริวงค์ เอื้อปฏิภาน ในโอกาสที่หนังสือพิมพ์ข่าวสด ก้าวขึ้นสู่ปีที่ ๓๒ โดยมี นายสุรพงษ์ สุวรรณรินทร์ บรรณาธิการข่าวหน้า ๑ ร่วมรับมอบ ณ สำนักงาน บริษัท ข่าวสด จำกัด เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕