ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี

Release Date : 08-04-2022 00:00:00
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี

นาวาเอก ปารัช รัตนไชยพันธ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ (กปส.สลก.ทร.) พร้อมข้าราชการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ร่วมแสดงความยินดีกับนายผาติยุทธ ใจสว่าง  รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานผลิตภัณฑ์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี แห่งการก่อตั้ง อสมท. ณ อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ๒๕๖๕