รองเลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

Release Date : 09-02-2022 00:00:00
รองเลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

นาวาเอก รัฐศักดิ์ รักชื่น รองเลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวน สังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง