สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

Release Date : 08-02-2022 00:00:00
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง