เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑

Release Date : 31-01-2022 00:00:00
เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑

พลเรือตรี อนุวัต ดาผิวดี เลขานุการกองทัพเรือ เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ณ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕