ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ร่วมแสดงความยินดีแก่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕) เนื่องในวันสถาปนาครบรอบปีที่ ๖๔

Release Date : 25-01-2022 00:00:00
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ร่วมแสดงความยินดีแก่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕) เนื่องในวันสถาปนาครบรอบปีที่ ๖๔

นาวาเอก ปารัช รัตนไชยพันธ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ และคณะ ร่วมแสดงความยินดีแก่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕) เนื่องในวันสถาปนาครบรอบปีที่ ๖๔ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ร่วมแสดงความยินดีแก่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕) เนื่องในวันสถาปนาครบรอบปีที่ ๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง