รองเลขานุการกองทัพเรือร่วมแสดงความยินดีแก่บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) เนื่องในวันสถาปนาครบรอบปีที่ ๔๕

Release Date : 07-01-2022 00:00:00
รองเลขานุการกองทัพเรือร่วมแสดงความยินดีแก่บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) เนื่องในวันสถาปนาครบรอบปีที่ ๔๕

นาวาเอก รัฐศักดิ์ รักชื่น รองเลขานุการกองทัพเรือ พร้อมด้วย นาวาเอก ปารัช รัตนไชยพันธ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และคณะ ร่วมแสดงความยินดีแก่บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) เนื่องในวันสถาปนาครบรอบปีที่ ๔๕ ณ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเลขานุการกองทัพเรือร่วมแสดงความยินดีแก่บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) เนื่องในวันสถาปนาครบรอบปีที่ ๔๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง