เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

Release Date : 27-12-2021 00:00:00
เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พลเรือตรี อนุวัต ดาผิวดี เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ร่วมในพิธี ณ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง