เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานในวงรอบ ๓ เดือน

Release Date : 29-12-2021 00:00:00
เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานในวงรอบ ๓ เดือน

พลเรือตรี อนุวัต ดาผิวดี เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานในวงรอบ ๓ เดือน ณ ห้องแสดงของที่ระลึกผู้บัญชาการทหารเรือ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานในวงรอบ ๓ เดือน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง