เลขานุการกองทัพเรือจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำลังพลที่ช่วยเหลือผู้พิการข้ามถนน

Release Date : 17-12-2021 00:00:00
เลขานุการกองทัพเรือจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำลังพลที่ช่วยเหลือผู้พิการข้ามถนน

พลเรือตรี อนุวัต ดาผิวดี เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ เรือเอก วรพงษ์ ปฏิมาประกร ประจำแผนกผลิตสื่อ กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ที่ได้ให้การช่วยเหลือประชาชน จากเหตุการณ์ ช่วยเหลือผู้พิการข้ามถนน ซึ่งนับว่าเป็นผู้ที่มีความเสียสละ มีน้ำใจในการเข้าช่วยเหลือผู้พิการ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มีจิตอาสาและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่กำลังพล ณ ห้องแสดงของที่ระลึกผู้บัญชาการทหารเรือ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เลขานุการกองทัพเรือจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำลังพลที่ช่วยเหลือผู้พิการข้ามถนน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง