ขอเชิญชวนสมัครเรียนออนไลน์ ๗ วิชา KMITL MOOC

Release Date : 26-07-2019 00:00:00
ขอเชิญชวนสมัครเรียนออนไลน์ ๗ วิชา KMITL MOOC

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.) ร่วมกับ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเรียนออนไลน์จำนวน ๗ รายวิชาใหม่ KMITL MOOC จากพระจอมเกล้าลาดกระบัง ปีที่ ๒ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรวิชาดังกล่าวสามารถสมัครเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และได้รับประกาศนียบัตรทันทีเมื่อเรียนจบหลักสูตร โดยคณาจารย์และทีมงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งประกอบด้วย ๗ รายวิชาดังนี้

        ** รายวิชา KMITL008 การถ่ายภาพบุคคล (Portrait Photography) 

        ** รายวิชา KMITL009 การถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ (Creative Photography)

        ** รายวิชา KMITL010 การผลิตหนังสั้น (Short Film Production)

        ** รายวิชา KMITL011 โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน (Foundation of Motion Graphic)

        **  รายวิชา KMITL012 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสู่ธุรกิจเงินล้าน (Algal Cultivation)

        **  รายวิชา KMITL013 การจัดการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงสวยงาม (Pet Management)

        **  รายวิชา KMITL014 การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)

                        

          กำหนดเริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำหรับผู้ที่มาความสนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ www.thaimooc.org      (ที่มา : สจล.)