ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

Release Date : 25-07-2019 00:00:06
ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ โดยส่วนกลางจัดที่ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคจัดที่ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามที่จังหวัดพิจารณาความเหมาะสม และต่างประเทศจัดพิธีตามความเหมาะสม ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

       **  ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธงชาติคู่กับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ตั้งเครื่องราชสักการะ (ประดับดอกไม้ และกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

       **  ประดับธงชาติ ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ธงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ประดับผ้าระบายสีเหลืองอยู่ด้านบน และผ้าระบายสีขาวอยู่ด้านล่าง ตามอาคารสถานที่ของราชการ ส่วนบ้านเรือนของประชาชนแล้วแต่ความเหมาะสม ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

       **  จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร

       **  พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์ และสามเณร ๕๖๘ รูป

       **  ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล   

                                        

                                  

สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://phralan.in.th/coronation/ hilightdetail.php?id=795      (ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก