ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กำหนดขยายเวลาลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่

Release Date : 24-07-2019 00:00:05
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กำหนดขยายเวลาลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กำหนดขยายเวลาลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ สำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ

สามารถติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมผ่านทาง แอปพลิเคชั่น “ประชาชนจิตอาสา” หรือ
ผ่านทางลิงก์ https://apps.royaloffice.th      (ที่มา : ศอญ.จอส.๙๐๔)