กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบของกำลังพลกองทัพเรือในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

Release Date : 03-01-2019 00:00:00
กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบของกำลังพลกองทัพเรือในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

           กองทัพเรือกำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบ ในวันสำคัญต่าง ๆ  โดยในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว) และวันที่ ๑๗  มกราคม ๒๕๖๒ (วันก่อนวันกองทัพไทย และวันวีรชนกองทัพเรือ) 

           จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน  (ที่มา : กพ.ทร.)