กองทัพเรือจัดทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Release Date : 02-01-2019 00:00:00
กองทัพเรือจัดทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

           กองทัพเรือกำหนดจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วยนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ทหารกองประจำการในสังกัด ที่ยังไม่เคยกระทำสัตย์ปฏิญาณตน เข้าร่วมพิธี ฯ

             นอกจากนี้ หน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ ประกอบด้วย ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลประจำปี ๒๕๖๒ ณ ค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

             ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓

             กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประกอบพิธีสงฆ์และปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานสวนสนามหน้ากองพันทหารราบที่ ๙ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

             กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประกอบพิธีสงฆ์และปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามหน้ากองร้อยกองบังคับการและบริการ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   (ที่มา : กพ.ทร.)