ขอเชิญร่วมแข่งขัน “เดิน – วิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๘ ปี”

Release Date : 28-12-2018 00:00:00
ขอเชิญร่วมแข่งขัน “เดิน – วิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๘ ปี”

             กองทัพเรือ มูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ขอเชิญร่วม “เดิน – วิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๘ ปี” ในวันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ เริ่มปล่อยตัวเวลา ๐๕.๓๐ น. ณ บริเวณอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและสุขภาพของข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งนำรายได้จากการจัดงาน สมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ภายในบริเวณพระตำหนัก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  สวนสมุนไพรหมอพร ณ พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 
             การจัดการแข่งขัน “เดิน – วิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๘ ปี” แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น ๓ ประเภท คือ ประเภทวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร ประเภทวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง ๕ กิโลเมตร และประเภทเดินเพื่อสุขภาพ ๓ กิโลเมตร
 
             เส้นทางการวิ่งมินิมาราธอน ระยะ ๑๑ กิโลเมตร เริ่มต้นที่ บริเวณอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน – ถนนอิสรภาพ โพธิ์สามต้น – สี่แยกบ้านแขก – ถนนอิสรภาพ – ถนนลาดหญ้า – โรงพยาบาลตากสิน – ถนนสมเด็จเจ้าพระยา – ถนนพญาไม้ – ลอดใต้สะพานพระปกเกล้า – ลอดใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า – สำนักงานเขตธนบุรี – ซอยเทศบาลสาย ๑ – โรงเรียนซางตาครู้ส – ถนนอรุณอมรินทร์ – วัดอรุณราชวราราม – เข้าหอประชุมกองทัพเรือ – เส้นทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา – ราชนาวิกสภา – ถนนอรุณอมรินทร์ – สี่แยกศิริราช – สี่แยกพรานนก – สิ้นสุดที่อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน
             เส้นทางการวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะ ๕ กิโลเมตร  เริ่มต้นที่อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน – ถนนอิสรภาพ โพธิ์สามต้น - สามแยกโพธิ์สามต้น – วัดอรุณราชวราราม – เข้าสู่หอประชุมกองทัพเรือ – เส้นทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา – ราชนาวิกสภา – ถนนอรุณอมรินทร์ – สี่แยกศิริราช – แยกพรานนก – สิ้นสุดที่อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน
 
             เส้นทางการเดินเพื่อสุขภาพ ระยะ ๓ กิโลเมตร  เริ่มต้นที่อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน - ถนนอิสรภาพ โพธิ์สามต้น – พณิชยการราชดำเนิน – เข้าสู่หอประชุม กองทัพเรือ – เส้นทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา – ราชนาวิกสภา – ถนนอรุณอมรินทร์ – โรงพยาบาลธนบุรี – ถนนอิสรภาพ โพธิ์สามต้น – สิ้นสุดที่อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน
 
             ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  มูลนิธิราชสกุลอาภากร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๖๙๒  หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๔๖๔๒ ๕๕๗๗ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๘๗๗ ๘๖๒๔  (ที่มา : มูลนิธิราชสกุลอาภากร)