กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม ในโอกาสวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Release Date : 27-12-2018 00:00:00
กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม ในโอกาสวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

          กองทัพเรือ ร่วมกับ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม ได้เปิดโบราณสถานในพระราชวังเดิม ประกอบด้วย ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท้องพระโรง อาคารเก๋งคู่  อาคารเก๋งสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  ศาลศีรษะปลาวาฬ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ และเรือนเขียว ให้ประชาชนได้เช้าชมและถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทั้งเปิดให้เช่าบูชาวัตถุมงคลและจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ผู้สนใจเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - เวลา ๑๖.๐๐ น. ภายในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยกองทัพเรือได้จัดดอกไม้ธูปเทียนไว้บริการ ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  (ที่มา : สลก.ทร.)