สารผู้บัญชาการทหารเรือเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

Release Date : 27-12-2018 00:00:00
สารผู้บัญชาการทหารเรือเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

         เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่จะเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ขอเชิญข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพเรือ แถวฟังสารผู้บัญชาการทหารเรือ ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน  (ที่มา : สลก.ทร.)