การแถลงข่าว “เดิน – วิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๘ ปี”

Release Date : 26-12-2018 00:00:00
การแถลงข่าว “เดิน – วิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๘ ปี”

          กองทัพเรือ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพไทย กำหนดแถลงข่าวการจัดงาน “เดิน – วิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๘ ปี”  ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องพิไชยญาติชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร ถนนอิสรภาพ (ซอยอิสรภาพ ๔๔) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ  หม่อมราชวงศ์ จิยากร เสสะเวส ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และผู้แทนสมาพันธ์และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมแถลงข่าวฯ

               กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  และสมาพันธ์  และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย ร่วมจัดงาน “เดิน – วิ่งเทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๘ ปี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบรอบ ๑๓๘ ปี (วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑) ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระจริยวัตรที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ กล่าวคือ ทรงได้รับการยกย่องขนานพระนาม  ในฐานะ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” และยังทรงศึกษาแพทย์แผนโบราณร่วมกับวิชาแพทย์ตะวันตก ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า “การแพทย์เชิงบูรณาการ” พระองค์ได้ให้การรักษาคนไข้ด้วยพระเมตตาด้วยพระองค์เอง โดยไม่ทรงคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใด ทรงอุทิศพระวรกายเป็นที่พึ่งแก่ประชาชน อย่างไม่ถือพระองค์ ประทานความช่วยเหลือคนไข้ไม่เลือกชั้นวรรณะ ยากดี มีจน จนได้รับการขนานพระนามเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่า  “หมอพร”  และ “เสด็จเตี่ย” ของประชาชนทั่วไป พระองค์เป็นที่เคารพสักการะและศรัทธาของประชาชนอย่างไม่เสื่อมคลายจวบจนปัจจุบัน  รวมทั้งเป็นการให้ความสำคัญการดูแลสุขภาพกำลังพลและครอบครัวของข้าราชการกองทัพเรือ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  นอกจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพแล้ว ยังได้รับบุญกุศลที่ร่วมสมทบทุนการก่อสร้างอาคารห้องประชุมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ภายในตำหนักพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

               การจัดงาน “เดิน – วิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๘ ปี” มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร   (ที่มา : กพร.ทร.)