รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

Release Date : 25-12-2018 00:00:00
รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

          กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (อัตรา พลอาสาสมัคร) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ วังทวีวัฒนา ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

                   ทหารกองหนุนที่ปลดจากทหารกองประจำการ ที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับราชการ ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมกำลังพลทหารเรือ http://info.navy.mi.th/person หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์  (ที่มา : กพ.ทร.)