เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑

Release Date : 31-07-2017 00:00:00
เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑

พลเรือตรี พงศชาญ เพ็ชรเทศ เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการรเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐