เลขานุการกองทัพเรือให้การรับรองผู้บัญชาการทหารเรือในโอกาสร่วมคณะนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ

Release Date : 13-07-2017 00:00:00
เลขานุการกองทัพเรือให้การรับรองผู้บัญชาการทหารเรือในโอกาสร่วมคณะนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ

พลเรือตรี พงศชาญ  เพ็ชรเทศ เลขานุการกองทัพเรือ ให้การรับรอง พลเรือเอก ณะ  อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสร่วมคณะนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ ณ บริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐