เลขานุการกองทัพเรือรับมอบพระพุทธรูปจำลองและเหรียญพระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคลจากผู้บัญชาการทหารเรือ

Release Date : 03-07-2017 00:00:00
 เลขานุการกองทัพเรือรับมอบพระพุทธรูปจำลองและเหรียญพระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคลจากผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือตรี พงศชาญ เพ็ชรเทศ เลขานุการกองทัพเรือ รับมอบพระพุทธรูปจำลองและเหรียญพระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล จาก พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกบางน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐