ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เข้าอวยพรงานวันคล้ายวันก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๒๙ ปี

Release Date : 11-07-2017 00:00:00
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เข้าอวยพรงานวันคล้ายวันก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๒๙ ปี

นาวาเอก พาสุกรี วิลัยรักษ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พร้อมคณะ เข้าอวยพรผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งฯ ครบรอบ ๒๙ ปี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐