ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ และคณะ นำกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ รายวัน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๗ ปี

Release Date : 26-06-2017 00:00:00
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ และคณะ นำกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ รายวัน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๗ ปี

นาวาเอก พาสุกรี วิลัยรักษ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ และคณะ นำกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ รายวัน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๗ ปี ณ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐