รองเลขานุการกองทัพเรือ พร้อมคณะเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๐

Release Date : 08-06-2017 00:00:00
รองเลขานุการกองทัพเรือ พร้อมคณะเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๐

นาวาเอก จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ รองเลขานุการกองทัพเรือ พร้อมข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลงานด้านเลขานุการอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาในการประสานงานของ กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พลตรี กิตติ  เกตุศรี เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐