เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่พระราชวังเดิม และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ครบรอบ ๖๒ ปี

Release Date : 02-02-2017 00:00:00
เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่พระราชวังเดิม และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ครบรอบ ๖๒ ปี

พลเรือตรี พงศชาญ เพ็ชรเทศ เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่พระราชวังเดิม และเป็นประธานในพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ครบรอบ ๖๒ ปี ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ อาคาร ๕ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐