กองทัพเรือ แสดงความยินดีหนังสือพิมพ์ผู้จัดการสุดสัปดาห์ก้าวสู่ปีที่ ๒๗

Release Date : 07-11-2016 00:00:00
กองทัพเรือ แสดงความยินดีหนังสือพิมพ์ผู้จัดการสุดสัปดาห์ก้าวสู่ปีที่ ๒๗

นาวาเอก พาสุกรี  วิลัยรักษ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ และคณะ นำกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์ผู้จัดการสุดสัปดาห์ ก้าวสู่ปีที่ ๒๗ โดยมี นายประพันธ์ สุขทะใจ บรรณาธิการอาวุโส เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ บ้านพระอาทิตย์ ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙