รองเลขานุการกองทัพเรือมอบกระเช้าและอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด

Release Date : 01-11-2016 00:00:00
รองเลขานุการกองทัพเรือมอบกระเช้าและอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด

นาวาเอก กำจร  เจริญเกียรติ รองเลขานุการกองทัพเรือ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ มอบกระเช้าและอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลเรือเอก ณรงค์ ยุทธวงศ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙