กองทัพเรือร่วมงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Release Date : 18-02-2016 00:00:00
กองทัพเรือร่วมงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

     กองทัพเรือร่วมสนับสนุนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการจัดงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
     วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. พลเรือตรี ต่อศักดิ์ วิจิตรโท ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และนายทหารสัญญาบัตรร่วมคณะ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณลานรอบ องค์พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
     และเวลา ๑๗.๐๐ น. พลเรือตรี ธีรวัฒน์ ศรีชลา ผู้อำนวยศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ กรมพลาธิการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมให้การต้อนรับ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการประกอบพิธีเวียนเทียน และร่วมเวียนเทียน ณ บริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
     (ที่มา : กพ.ทร.)