ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน

Release Date : 17-02-2016 00:00:00
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน

      ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึง ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่จากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) นำโดย นาวาเอก เบญจมาพร วงศ์นครสว่าง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักปฏิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ/ผู้ช่วยเลขานุการส่วนประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการการประมงผิดกฎหมาย พร้อมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายแรงงานและการค้ามนุษย์ ภาคการประมง และคณะทำงานปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) นำคณะสื่อมวลชน พร้อมทั้ง EJF (Environmental Justice Foundation) ส่ง Mr. Dominic Chakra Thompson ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ VMS (Vessel Monitoring System) เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของคณะทำงานศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และรับฟังการบรรยายสรุป และเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (PIPO) สงขลา และโรงงานแปรรูปอาหารทะเลประเภทกุ้ง บริษัทไทยยูเนียนฟู๊ด จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา
     (ที่มา : ปชส.ศปมผ.)