พิธีส่งมอบอาคารโครงการชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๖

Release Date : 15-02-2016 00:00:00
พิธีส่งมอบอาคารโครงการชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๖

      ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก ผู้บัญชาการกองกำลังเรือผสมคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๖ เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการชุมชนสัมพันธ์ ในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๖ โดยมีผู้แทนจากกองกำลังกองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ กล่าวรายงานต่อประธานฯ ในพิธี ณ โรงเรียนบ้านคลองไผ่ ตำบลสำนักกะท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พร้อมกล่าวให้โอวาท มอบป้ายอาคารให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไผ่ พร้อมด้วยผู้แทนจากกองกำลังกองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ และเยี่ยมชมบริเวณอาคารที่ก่อสร้าง           (ที่มา : ปชส.คอบร้าโกลด์ ๑๖)